Нові тенденції у діяльності транснаціональних банків в умовах фінансової глобалізації

Thumbnail Image
Date
2004-11
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Шамова І. В. Нові тенденції у діяльності транснаціональних банків в умовах фінансової глобалізації / І. В. Шамова // Підвищення ролі банківської системи в економічному зростанні : матеріали наук.-практ. конф. 18–19 листоп. 2004 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т [та ін.] ; редкол.: А. М. Мороз (наук. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2004. – С. 469–477.