Критерії компетентності персоналу страхової компанії: емпірична оцінка

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-10-08
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті досліджено можливість визначення, розвитку та оцінки компетенції співробітників страхових компаній із врахуванням кваліфікаційної диференціації персоналу. Представлено емпіричну оцінку методики оцінки компетентності персоналу адаптована до діяльності страхових компаній у сучасній російській економіці.
В статье исследуется возможность определения, развития и оценки компетенции сотрудников страховых компаний с учетом квалификационной дифференциации персонала. Представлена эмпирическая оценка методики оценки компетентности персонала адаптирована к деятельности страховых компаний в современной российской экономике.
In the article the the possibility of defining, developing and evaluating the competence of employees of insurance companies with the differentiation of personnel qualification. Presented empirical evaluation methodology for assessing the competence of the staff adapted to the insurance companies in the current environment.
Description
Keywords
страхування, компетенція, кваліфікація, кваліметрична оцінка компетентності персоналу, страхование, компетенция, квалификация, квалиметрическая оценка компетентности персонала, insurance, competence, qualification and quality control assessment of competency
Citation
Журавін С. Г. Критерії компетентності персоналу страхової компанії: емпірична оцінка / С. Г. Журавін, О. С. Соломатіна, Ю. В. Нетесаний // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" – 2012. – Спец. вип.: Страховий ринок України в умовах фінансової глобалізації. – С. 129–140.