Страховий ринок України в умовах фінансової глобалізації

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 27
 • Item
  Ефективність фіскальної політики в умовах кризи
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-01) Александрова, Марія Миколаївна; Aleksandrova, Maria
  У статті окреслено засади формування та оцінки ефективності фіскальної політики, яка відіграє ключову роль у державному регулюванні економіки. Обґрунтовано напрями системного вдосконалення механізму забезпечення ефективності фіскальної політики.
 • Item
  Сутність і завдання брокерської діяльності на страховому ринку
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-01) Яременко, Н. В.
  У статті розглядається сутність діяльності страхових брокерів, визначається правовий статус та основні завдання брокерів на страховому ринку у сучасних умовах.
 • Item
  Причини відсталості України від європейських країн у питаннях страхового захисту майна громадян
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-03) Чорна, Ірина Олександрівна
  У статті акцентується увага на сучасних проблемах, що спричиняють відсталість України від європейських країн в питаннях страхового захисту майна громадян. До них відносять бідність населення, низький рівень страхової культури з боку страховиків і необізнаність потенційних страхувальників, недовіра громадян до страхових компаній, відсутність підтримки з боку держави тощо.
 • Item
  Новації державного регулювання ринку фінансових послуг України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-06) Чаплигін, К. М.
  У статті розглянуто новації державного регулювання ринку фінансових послуг України, проаналізовано їх законодавчо-нормативне забезпечення.
 • Item
  Процес капіталізації українських страхових компаній
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-12) Супрун, Н. В.
  У статті викладено результати проведеного дослідження капіталізації українських страхових компаній. Визначено причини низької капіталізації страховиків та засоби її збільшення. Пропонується розроблений класифікатор страхових компаній відповідно до розміру їх сукупного капіталу.
 • Item
  Теоретичні аспекти проведення реорганізації страхових компаній в якості інструменту антикризового управління
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-04) Супрун, А. А.
  У статті надається теоретичний підхід до проведення реорганізації в страхових компаніях, визначено відмінність між поняттями «реструктуризація» і «реорганізація», вказано на особливості проведення реорганізацій страховиків відповідно до діючого законодавства. Визначено перспективні напрямки дослідження в цій сфері.
 • Item
  Вплив системи пенсійного страхування на розвиток фінансової системи України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-03) Рудик, В. К.
  Висвітлено питання визначення ролі і місця системи пенсійного страхування у формуванні фінансової системи України, її вплив на розвиток національної економіки. Особливу увагу приділено вивченню фінансових взаємовідносин національної песійної системи з основними сферами фінансової системи держави в умовах проведення пенсійної реформи.
 • Item
  Bancassurance як шанс для збільшення потенціалу банків і страхових компаній в умовах глобалізації фінансових ринків
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-10) Pukala, Ryszard
  Стаття присвячена обговоренню співпраці між банківським і страховим секторами в рамках банківського страхування в період загострення конкуренції і процесів глобалізації та інтеграції, які посилюються і які спостерігаються на світових фінансових ринках.
 • Item
  Практичні аспекти реалізації обов’язкового медичного страхування в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-06) Петрішина, Т. О.
  У статті розглянуто основні проблеми впровадження обов’язкового медичного страхування в Україні. За допомогою практичних фінансових розрахунків доведено доцільність впровадження даної форми медичного страхування в нашій країні.
 • Item
  Європейська практика регулювання тарифів у сфері обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників автотранспортних засобів
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-09) Лосіхін, О. О.
  У статті розглянуто питання регулювання страхових тарифів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників автотранспортних засобів у Європі та методики визначення страхових премій.
 • Item
  Шляхи усунення загроз для динаміки розвитку обов’язкового страхування автоцивільної відповідальності
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-08) Лозневий, П. А.
  У статті проаналізовано фактори негативного впливу на провадження обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та обґрунтуванні шляхи їх усунення.
 • Item
  Інституційні та структурні перетворення на ринку фінансових послуг
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-08) Левченко, В. П.
  У статті акцентується увага на сучасних тенденціях, що спостерігаються на світовому ринку фінансових послуг. До них відносять зростання частки фінансових послуг у міжнародному товарообороті, підвищення ролі інформаційних технологій, дезінтермедіація, поширення явищ злиттів і поглинань, появу нових фінансових інструментів тощо.
 • Item
  Теоретичні аспекти визначення та систематизації факторів впливу на фінансово-економічну безпеку розвитку страхового ринку України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-08) Кравчук, Г. В.; Дубина, М. В.
  У статті розглянуто питання визначення та систематизації факторів впливу на фінансово-економічну безпеку розвитку страхового ринку України.
 • Item
  Аналіз умов обов’язкових видів страхування
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-12) Кондратенко, Д. В.; Мужилівський, В. В.
  Проаналізовано розміри страхових сум, максимальні розміри страхових тарифів і середніх виплат за видами обов’язкового особистого страхування та страхування відповідальності. Виявлено розбіжності граничних рівнів страхових сум і тарифів, запропоновано впровадження стандартних умов визначення їх розмірів.
 • Item
  Ринок перестрахування України в умовах глобалізації
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-12) Кнейслер, О. В.
  У статті розглянуто основні тенденції на світовому ринку перестрахування та місце України на ньому в контексті глобалізації. Визначено проблеми активізації глобалізаційних процесів на вітчизняному перестрахувальному ринку.
 • Item
  Financial security of insurance сompanies in the light of the Solvency II directive
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-09) Kafková, Eva; Pukala, Ryszard
  The article presents the issue of financial security of insurance companies in light of the Solvency II Directive. The question of minimum capital requirements for conducting operational activities by insurance and reinsurance companies was also discussed.
 • Item
  Особливості організації фінансів страхових компаній
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-11) Журавльова, Ольга Євгенівна
  У статті проаналізовано зміст поняття «організація фінансів страхових компаній» і визначено галузеві особливості, що притаманні процесу організації фінансів страховиків. Розкрито джерела формування капіталу страхових компаній і їх вплив на фінансову стійкість страховиків. Досліджено та схематично зображено кругообіг грошових коштів страхових компаній.
 • Item
  Критерії компетентності персоналу страхової компанії: емпірична оцінка
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-08) Журавін, С. Г.; Соломатіна, О. С.; Нетесаний, Ю. В.
  У статті досліджено можливість визначення, розвитку та оцінки компетенції співробітників страхових компаній із врахуванням кваліфікаційної диференціації персоналу. Представлено емпіричну оцінку методики оцінки компетентності персоналу адаптована до діяльності страхових компаній у сучасній російській економіці.
 • Item
  Розробка фінансової стратегії українських підприємств у сучасних умовах
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-12) Жолнерчик, Ганна Юріївна; Zholnerchyk, Ganna; Жолнерчик, Анна Юрьевна; Федченко, Дарія Олександрівна
  У статті розкрито сутність фінансової стратегії, її значення для успішного функціонування підприємств у конкурентному ринковому середовищі. Також визначено основні чинники, які впливають на формування та вибір фінансової стратегії українських підприємств.
 • Item
  Роль банків і страхових організацій на фінансовому ринку України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-04) Дибань, О. Л.
  Досліджено роль банків і страхових організацій на фінансовому ринку України; визначено взаємовідносини продавців і покупців на фінансовому ринку; проаналізовано кругообіг фінансових ресурсів на фінансовому ринку.