Стратегія розвитку підприємства на ринку агропромислової продукції

Thumbnail Image
Date
2021-11-17
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Возна І. П. Стратегія розвитку підприємства на ринку агропромислової продукції [Електронний ресурс] / Возна І. П., Садовник О. В. // Сучасні інструменти управління корпоративними фінансами: зб. матеріалів V Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, 17 листоп. 2021 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» [та ін.]; [оргком.: В. К. Хлівний та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2021. – С. 446–449. – Назва з титул. екрану.