Інноваційний розвиток депресивних територій в умовах глобалізації

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-10-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто можливості й умови формування ефективних інструментів для переходу депресивних територій до інноваційного типу розвитку. Визначено ключову роль стратегії управління інноваційною діяльністю регіону.
Possibilities and terms of forming effective instruments for passing depressed regions to the innovative type of development have been investigated. The key role of management strategy of the region innovative activity has been proved.
В статье рассматриваются возможности и условия формирования эффективных инструментов для перехода депрессивных регионов к инновационному типу развития. Определена ключевая роль стратегии управления инновационной деятельностью региона.
Description
Keywords
глобалізація, депресивні регіони, інновації, регіональний інноваційний форсайт, globalization, depressed territory, innovations, regional innovative foresight, глобализация, депрессивные регионы, инновации, региональный инновационный форсайт
Citation
Плотницька С. І. Інноваційний розвиток депресивних територій в умовах глобалізації / С. І. Плотницька // Міжнародна економічна політика. – 2012. – Спец. вип. : у 2 ч. – Ч. 1. – С. 172–177.
Collections