Система управління якістю: сутність та проблеми впровадження на підприємствах АПК

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
В статті досліджується необхідність управління якістю в умовах вступу до міжнародних організацій, зокрема до СОТ. Розкривається сутність поняття якості та системи управління якістю, їх взаємозв’язок. Також наведено основні принципи даної системи. Крім того, висвітлено основні проблеми, з якими зіштовхуються підприємства АПК у процесі розроблення, впровадження та підтвердження відповідності систем управління якістю відносно національних або міжнародних стандартів, і пропонуються можливі варіанти вирішення зазначених проблем.
Description
Keywords
якість, СОТ, конкурентоспроможність, система управління якістю, принципи системи управління якістю, стандарти ISO серії 9000, сертифікат
Citation
Левченко Л. О. Система управління якістю: сутність та проблеми впровадження на підприємствах АПК / Л. О. Левченко // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2008. – Вип. 21. – С. 225–230.