Пріоритетні напрями управління персоналом на інноваційно-орієнтованому підприємстві

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Узагальнено завдання управління персоналом промислового підприємства. Виокремлено пріоритетні напрями управління персоналом інноваційно-орієнтованого підприємства. Розкрито сутність системи управління талантами, сертифікації та мотивації персоналу інноваційно-орієнтованого підприємства.
Human resources job on an industrial enterprise is generalized. Priority areas of personnel management for innovationoriented enterprises are highlighted. The essence of the talent management system, personnel certification and motivation in innovationoriented enterprises are disclosed.
Description
Keywords
Управління персоналом, інноваційно-орієнтоване підприємство, управління талантами, сертифікація персоналу, мотивація інноваційної праці, Personnel management, innovation-oriented enterprise, talent management, personnel certification, motivation of innovative work
Citation
Герасименко Г. В. Пріоритетні напрями управління персоналом на інноваційно-орієнтованому підприємстві / Г. В. Герасименко // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: С. І. Дем’яненко (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – Вип. 32. – С. 149–162.