Proposals for improving the procedures and methods of transfer pricing financial control

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018-10-30
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Grynenko Y. Proposals for improving the procedures and methods of transfer pricing financial control / Grynenko Y. // Сучасні проблеми економіки та фінансів : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 30 жовт. 2018 р. / Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених, Каф. фінансів, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» [та ін.] ; [редкол.: В. М. Федосов та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2018. – С. 7–9.