Ефективність банківського сектора економіки як одна з найважливіших категорій статистики

Abstract
Description
Keywords
Citation
Галіцина О. В. Ефективність банківського сектора економіки як одна з найважливіших категорій статистики / Галіцина О. В., Сіренко К. В. // Актуальні питання економіки, фінансів, управління та права зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (Кропивницький, 27 черв. 2023 р.) / Центр фін.-екон. наук. дослід. ; [відп. за вип.: Загородний І. Д.]. – Кропивницький : ЦФЕНД, 2023. – С. 6–8.