Економічні аспекти розвитку різних категорій господарювання в аграрному секторі Запорізького регіону

Loading...
Thumbnail Image
Date
2009-10-03
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
В статті висвітлено питання порівняльної ефективності діяльності підприємств різних організаційно-правових форм у Запорізькій області, зокрема, господарств населення, малих фермерських господарств і аграрних підприємств, створених у результаті реорганізації колективних сільськогосподарських підприємств. Зроблено висновок про не перспективність господарств населення і дрібних фермерських господарств та необхідність розвитку середніх і великих аграрних підприємств.
The problems of comparative efficiency of enterprise activity of different legal forms in Zaporizkyi region, particularly, farms of population, small farms and agrarian enterprises, created as a result of reorganization of collective agricultural enterprises, are considered in the article. The conclusion about non-perspective development of farms of population, small farms and necessity of development of middle and large agrarian enterprises is drawn.
Description
Keywords
підприємництво, категорія господарювання, сільськогосподарське підприємство, мале фермерське господарство, entrepreneurship, categories of ménages, agricultural enterprise, small farm
Citation
Кукіна Н. В. Економічні аспекти розвитку різних категорій господарювання в аграрному секторі Запорізького регіону / Н. В. Кукіна // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – 2009. – Вип. 23. – С.186–192.