Етична основа досліджень господарської системи у спадщині М. І. Туган-Барановського та її значення для сьогодення

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017-11
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Abstract
У дослідженні проаналізовано розуміння М.І. Туган-Барановським господарської системи з позицій етичного принципу, а також джерела походження останнього. Визначено роль особистісної та суспільної свідомості у формуванні гармонійного суспільства. Запропоновано звернути особливу увагу на таку сферу моральності людини як екологічна поведінка.
Description
Keywords
економічна думка України, етичний принцип, екологічна свідомість, господарська система, гармонійне суспільство
Citation
Цаповська М. В. Етична основа досліджень господарської системи у спадщині М. І. Туган-Барановського та її значення для сьогодення / М. В. Цаповська // Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст. : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 2–3 листоп. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; редкол.: В. Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 138–142.