Методологічні засади розробки та впровадження у навчальний процес опорного конспекту

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У тезах представлено досвід колектива викладачів з використання опорного конспекту «Інформатика у структурно-логічних схемах та прикладах» під час навчання інформатики.
Description
Keywords
інноваційні технології навчання, опорний конспект з інформатики, мультимедійна лекція
Citation
Сільченко, М. В. Методологічні засади розробки та впровадження у навчальний процес опорного конспекту / М. В. Сільченко, Т. О. Кучерява, Г. М. Супрунюк // Аудиторна робота викладача і студента: досвід і напрями вдосконалення : зб. матеріалів наук.-метод. конф. 21 лют. 2012 р. : у 2 т. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Колот, Т. В. Гуть. – Київ : КНЕУ, 2012. – Т. 2. – С. 523–524.