Реалізація права студентів на одержання максимальної оцінки за поточну успішність з дисципліни «Маркетингові дослідження»

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-02-02
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Дима О. О. Реалізація права студентів на одержання максимальної оцінки за поточну успішність з дисципліни «Маркетингові дослідження» / О. О. Дима // Забезпечення відкритості, прозорості та об’єктивності оцінювання якості навчальної роботи студентів: досвід, проблеми, перспективи розвитку : зб. матеріалів наук.-метод. конф., 2 лют. 2010 року / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот, С. В. Степаненко, Т. В. Гуть]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Т. 1. – С. 28–29.