Показники ресурсозабезпеченості аграрних підприємств

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018-04
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Ільїн В. Показники ресурсозабезпеченості аграрних підприємств / Ільїн Валерій, Ільїна Олена // Соціально-економічний розвиток аграрної сфери: інженерно-економічне забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 19–20 квіт. 2018 р., присвяч. 120-річчю НУБіП України / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; [редкол.: С. А. Нестеренко (голова) та ін.]. – Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2018. – С. 24–26.