Погляд на розвиток менеджмент-консалтингу з історичної перспективи

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглянуто основні етапи розвитку галузі консалтингових послуг у світі та Україні. Визначено основні події, що впливали на структуру галузі та наслідки такого впливу на підприємства. Визначено передумови виникнення консалтингових послуг. Окреслено взаємозв’язок між економічною ситуацією у світі і розвитком галузі консалтингових послуг.
In this article we have considered stages of management consulting industry around the World and in Ukraine. We defined main events, which affected industrial structure and aftermaths of these events. We also defined preconditions of management consulting emergence. Interdependence of economic conditions and consulting industry are also brought into light.
Рассмотрены основные этапы развития отрасли консалтинговых услуг в мире и Украине. Определены основные события, которые влияли на структуру отрасли и последствия такого влияния на предприятия. Определены предпосылки возникновения консалтинговых услуг, взаимосвязь между экономическою ситуациею в мире и развитием отрасли консалтинговых услуг.
Description
Keywords
консалтинг, консалтингові послуги, історія бізнесу, розвиток, сфера послуг, consulting, management consulting, business history, services, development, консалтинг, консалтинговые услуги, истории бизнеса, развитие, сфера услуг
Citation
Афтандилянц В. Є. Погляд на розвиток менеджмент-консалтингу з історичної перспективи / В. Є. Афтандилянц // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Стратегічні імперативи сучасного менеджменту : у 2 ч. / [відп. за вип. С. М. Соболь]. – Ч. 2. – С. 232-239.