Комунікативна спрямованість навчання як передумова ефективної взаємодії викладача і студентів на заняттях з іноземної мови

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-01-31
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Сапожнікова О. М. Комунікативна спрямованість навчання як передумова ефективної взаємодії викладача і студентів на заняттях з іноземної мови / О. М. Сапожнікова // Від викладання дисциплін – до освоєння наук: трансформація змісту, технологій освітньої діяльності та розвиток педагогічної майстерності : зб. матеріалів наук.-метод. конф., 31 січ. 2013 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот, О. І. Олексюк, Т. В. Гуть]. – Київ : КНЕУ, 2013. – С. 264–265.