Проблемні території: методологічні аспекти їх виникнення та дослідження

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглядаються теоретичні аспекти виникнення проблемних територій, обґрунтовується їхня сутність і об’єктивність та методологія їхнього дослідження. Розкривається вплив проблемних територій на регіонально-просторовий розвиток економіки країни.
The article deals with the theoretical aspects of the emergence of problem areas, substantiates their essence and objectivity and methodology of their research. The influence of problem territories on the regional-spatial development of the country's economy is revealed in the work.
Description
Keywords
асиметрія, проблемні території, депресивні, економічно-відсталі і кризові регіони, методи оцінки, asymmetry, problem territories, depressive economically underdeveloped and crisis regions, methods of evaluation
Citation
Білоконь І. В. Проблемні території: методологічні аспекти їх виникнення та дослідження / І. В. Білоконь // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; відп. ред. О. О. Бєляєв. – Київ : КНЕУ, 2014. – Вип. 29. – С. 204–214.