Досвід підготовки наукового реферату з дисципліни «Потенціал і розвиток підприємства»

Abstract
Description
Keywords
Citation
Федонін О. С. Досвід підготовки наукового реферату з дисципліни «Потенціал і розвиток підприємства» / О. С. Федонін, В. О. Піскун, О. О. Скічко // Теоретичні та практичні підходи до впровадження нового покоління освітньо-професійних програм і навчальних планів підготовки фахівців: шляхи розвитку : зб. матеріалів наук.-метод. конф., 6–8 лют. 2007 р. : в 2 ч. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2007. – Ч. І. – С. 521–523.