Фінансове забезпечення національних інвестиційних проектів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-06-10
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті здійснено аналіз інвестиційних можливостей машинобудівних підприємств Харківської області щодо потенційної їх участі у реалізації національного інвестиційного проекту «Технополіс «П’ятихатки». Виявлено потенційні джерела фінансового забезпечення інвестиційного проекту. Визначено умови достатності рівня прибутковості проекту для задоволення потреб рентабельності потенційного інвестора.
The article presents the analysis of the investment opportunities in engineering enterprises of Kharkiv region as to the potential of their participation in the implementation of the national investment project «Technopolis «Piatihatki». The potential sources of financial support for the investment project are identified. The conditions of the adequate level of profitability of the project to meet the needs of profitability of the potential investor are identified.
В статье осуществлен анализ инвестиционных возможностей машиностроительных предприятий Харьковской области по поводу потенциального их участия в реализации национального инвестиционного проекта «Технополис «Пятихатки». Выявлены потенциальные источники финансового обеспечения инвестиционного проекта. Определены условия достаточности уровня доходности проекта для удовлетворения потребностей рентабельности потенциального инвестора.
Description
Keywords
інвестиційний проект, фінансове забезпечення, рентабельність капіталу, національні проекти, нерозподілений прибуток, investment project, financial security, profitability of equity, national projects, retained earnings, инвестиционный проект, финансовое обеспечение, рентабельность капитала, национальные проекты, нераспределенная прибыль
Citation
Ковальчук В. А. Фінансове забезпечення національних інвестиційних проектів [Електронний ресурс] / В. А. Ковальчук, Т. Ю. Пелагей // Молодіжний економічний дайджест : наук. електр. журн. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Наук. студентське т-во ; редкол.: О. І. Олексюк (голова) [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 2. – С. 46–52. – Назва з титул. екрану.
Collections