Наукова компонента курсу «Регіональна економіка» як засіб формування інноваційних якостей студентів-економістів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-04-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Фащевський М. І. Наукова компонента курсу «Регіональна економіка» як засіб формування інноваційних якостей студентів-економістів / М. І. Фащевський // Наукова складова навчального процесу та інноваційні технології його розвитку : зб. матеріалів наук.-метод. конф. 12 квіт. 2011 р. : у 2 т. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Колот, С. В. Степаненко, Т. В. Гуть. – Київ : КНЕУ, 2011. – Т. 1. – С. 62–67.