Удосконалення управління товарним асортиментом бізнес-організації

No Thumbnail Available
Date
2023-06-13
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Abstract
Управління товарним асортиментом бізнес-організації - важливий процес діяльності підприємства. В роботі проведені аналіз даних, які стосуються динаміки продажів товарів певних категорій, експертне опитування, дослідження асортименту тощо. Обґрунтовано пропозиції та заходи для удосконалення управління товарним асортиментом підприємства ТОВ «Епіцентр-К» , оцінено очікувану ефективність запропонованих заходів, які покращать результати діяльності компанії. Розрахунки показали, що завдяки удосконаленню управління товарним асортиментом, підприємство може отримати більше прибутку. Також ідентифіковано основні проблеми пов’язані з управлінням товарним асортиментом в компанії, та розроблені пропозиції ,щодо їх уникнення. Management of the product range of a business organization is an important process of the company's activity. The work includes an analysis of data related to the dynamics of sales of certain categories of goods, an expert survey, assortment research, etc. The proposals and measures for improving the management of the product range of the company «Epicenter-K» LLC were substantiated, the expected effectiveness of the proposed measures, which will improve the company's performance, was evaluated. Calculations showed that thanks to the improvement of the management of the product range, the company can get more profit. Also, the main problems related to the management of the product range in the company were identified, and suggestions for their avoidance were developed.
Description
Keywords
товарний асортимент, управління товарним асортиментом, номенклатура, аналіз асортименту, удосконалення, product assortment, product assortment management, nomenclature, assortment analysis, improvement
Citation
Антоненко Д. А. Удосконалення управління товарним асортиментом бізнес-організації : бакалавр. диплом. робота : 073, Менеджмент / Антоненко Данило Андрійович ; наук. керівник Барабась Д. О. ; КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, Ф-т економіки та управління, Каф. менеджменту. – Київ, 2023.- 79 с.
Collections