Transformational processes in training technologies

No Thumbnail Available
Date
2022-10-21
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Київський національний університет імені Вадима Гетьмана
Abstract
The author describes online learning specifics based on practicing trainers’ experience. The purpose of this study is to identify opportunities and prospects of online training in present-day conditions. The task of the research is to determine complex aspects of planning and running online training sessions, and analyze online learning opportunities and advantages. Автор описує особливості онлайн-навчання на основі досвіду тренерів-практиків. Метою даного дослідження є виявлення можливостей та перспектив онлайн-навчання в сучасних умовах. Завдання дослідження: визначити складні аспекти планування та проведення онлайн-тренінгів, проаналізувати можливості та переваги онлайн-навчання.
Description
Keywords
online training, business training sessions, virtual groups, virtual platforms, онлайн навчання, бізнес тренінги, віртуальні групи, віртуальні платформи
Citation
Banit O. Transformational processes in training technologies [Електронний ресурс] / Banit Olga / Стратегічні імперативи сучасного менеджменту : зб. матеріалів VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (21 жовт. 2022 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана ; [орг. ком.: Лук’яненко Д. Г. (голова) та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2022. – С. 342–345. – Назва з титул. екрану.