Особливості використання сценарного аналізу при оцінцюванні інвестицій

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Методи побудови сценаріїв, що успішно використовуються при оцінюванні інвестицій на розвинених ринках в умовах українського фондового ринку нерозвинутого як з точки зору інфраструктури, так і з точки зору доступності статистичної інформації потребують деякого коригування. У даній статті досліджено особливості використання сценарного аналізу при оцінюванні інвестицій з урахуванням особливостей українського фондового ринку.
On the Ukrainian stock market may not apply the methods of constructing scenarios that have been successfully used to assess investments in developed markets. The main reason — is underdeveloped Ukrainian market both in terms of infrastructure and in terms of availability of statistical information. This article deals with peculiarities of the scenario analysis in assessing the investment in the Ukrainian stock market.
Description
Keywords
Сценарний аналіз, інвестиції, дерево сценаріїв, нечіткі множини
Citation
Горовий В. В. Особливості використання сценарного аналізу при оцінцюванні інвестицій / В. В. Горовий // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 82. – С. 91–101.