Педагогічні вимоги до компетенції викладачів в оцінюванні успішності навчання студентів (на прикладі викладання предмету «Методика викладання економіки»)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-02-02
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Балягіна І. А. Педагогічні вимоги до компетенції викладачів в оцінюванні успішності навчання студентів (на прикладі викладання предмету «Методика викладання економіки») / І. А. Балягіна, М. А. Богорад // Забезпечення відкритості, прозорості та об’єктивності оцінювання якості навчальної роботи студентів: досвід, проблеми, перспективи розвитку : зб. матеріалів наук.-метод. конф., 2 лют. 2010 р. : у 2-х т. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот, С. В. Степаненко, Т. В. Гуть]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Т. 2. – С. 491–493.