Навчання студентів немовних ВНЗ усної мови

Loading...
Thumbnail Image
Date
2007-02
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
В даній статті мова йдеться про навчання студентів економічного ВНЗ усної мови. Описуються етапи оволодіння усною мовою, її різновиди та технічні засоби, які використовуються під час навчання аудіюванню.
Description
Keywords
усна мова, діалог, монолог, аудіювання
Citation
Бондаренко Л. А. Навчання студентів немовних ВНЗ усної мови / Л. А. Бондаренко, А. М. Жулківська // Теоретичні та практичні підходи до впровадження нового покоління освітньо-професійних програм і навчальних планів підготовки фахівців: шляхи розвитку : зб. матеріалів наук.-метод. конф., 6–8 лют. 2007 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот та ін.]. – Kиїв : КНЕУ, 2007. – Ч. 2. – С. 756–757.