Визначення сутності поняття судової влади та її роль у побудові правової, демократичної держави

Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Досліджено визначення сутності поняття судової влади. Закцентовано увагу на необхідності законодавчого закріплення визначення «судова влада». Розглянуто роль судової влади у побудові правової, демократичної держави.
Description
Keywords
судова влада, влада, державна влада, правова держава, громадянське суспільство
Citation
Зубачова І. С. Визначення сутності поняття судової влади та її роль у побудові правової, демократичної держави / І. С. Зубачова // Правове регулювання економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. В. Ф. Опришко. – Київ : КНЕУ, 2009. – № 9. – С. 73–81.