Удосконалення системи мотивації та залученості персоналу некомерційної організації

No Thumbnail Available
Date
2023-06-05
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Abstract
Кваліфікаційна бакалаврська робота присвячена темі удосконалення системі мотивації та залученості персоналу некомерційної організації. Під час написання роботи використовувалася наукова література на тему мотивації та залученості персоналу, державні стандарти, а також статті й інтернет-публікації, що розкривають специфіку системи мотивації у некомерційній організації. Метою було обґрунтування теоретико-методологічних засад та розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення системи мотивації та залученості персоналу некомерційної організації. The bachelor's thesis is dedicated to the topic of improving the system of motivation and engagement of staff in a non-profit organization. In writing the work, the author used scientific literature on staff motivation and engagement, state standards, as well as articles and online publications that reveal the specifics of the motivation system in a non-profit organization. The purpose was to substantiate the theoretical and methodological foundations and develop practical recommendations for improving the system of motivation and engagement of staff in a non-profit organization.
Description
Keywords
мотивація, залучення персоналу, управління персоналом, бізнес-організація, motivation, staff engagement, personnel management, business organization
Citation
Красюк С. С. Удосконалення системи мотивації та залученості персоналу некомерційної організації : бакалавр. диплом. робота : 073, Менеджмент / Красюк Софія Сергіївна ; наук. керівник Верба В. А. ; КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, Ф-т економіки та управління, Каф. менеджменту. – Київ, 2023.- 68 с.