Шляхи залучення інвестиційного капіталу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Стаття присвячена класифікації шляхів залучення інвестиційного капіталу для підприємств аграрного сектора в сучасних умовах функціонуваннях.
The article is devoted to the classification of the ways of attracting investment capital for enterprises of the agricultural sector in the current conditions of operation.
Description
Keywords
фінансування аграрних підприємств, шляхи фінансування, аграрні підприємства, емісія акцій, вихід на біржу, IPO, financing of agricultural enterprises, ways of financing, yield on the stock exchange, IPO, agricultural enterprises, issue of shares
Citation
Саханда В. В. Шляхи залучення інвестиційного капіталу / В. В. Саханда // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 26. – С. 52–56.