Управління трансформацією корпоративної ідентичності

Abstract
Description
Keywords
Citation
Востряков О. В. Управління трансформацією корпоративної ідентичності [Електронний ресурс] / Востряков О. В., Волохова Г. Л. // Трансформація менеджменту бізнес-організацій: сучасні тренди та виклики : монографія / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; за заг. ред. Сагайдака М. П., Соболєвої Т. О. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2021. – С. 288–310. – (з нагоди 115-річчя Київ. нац. екон. ун-ту ім. Вадима Гетьмана). – Назва з титул. екрану.