Правове регулювання у сфері поводження з радіоактивними відходами в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
В статті розглядається система правового регулювання у сфері поводження з радіоактивними відходам, що складається з документів трьох рівнів. Висвітлено проблеми законодавчого характеру регулювання сфери поводження з радіоактивними відходами та приведено пропозиції щодо їх подолання.
In the article the system of legal regulation in the field of radioactive waste, which consists of three levels of documents. The problems of legislative regulation of radioactive waste and given the possible suggestions for overcoming them.
Description
Keywords
радіоактивні відходи, правове регулювання у сфері поводження з радіоактивними відходами, система державних органів у сфері поводження з радіоактивними відходами, radioactive waste, regulation of radioactive waste, system of public authorities in the field of radioactive waste
Citation
Лисунь Г. Д. Правове регулювання у сфері поводження з радіоактивними відходами в Україні / Г. Д. Лисунь // Правове регулювання економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. В. Ф. Опришко. – Київ : КНЕУ, 2010. – № 10. – С. 30–46.