Роль агрохолдингів у розвитку сільських територій

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015-01-22
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті на основі аналізу нормативно-правового поля та поглядів науковців встановлено позитивний і негативний ефекти від присутності агрохолдингів та їх філіалів на території сільських поселень. Визначено роль агрохолдингів у розвитку сільських територій.
On the basis of analysis of the regulatory and legal framework and the views of scientists the positive and negative effects of the presence of agricultural holdings and their branches in rural area are determined. The role of agricultural holdings in the development of rural areas is defined.
Description
Keywords
сільські території, сільськогосподарські угіддя, сільські поселення, соціально-економічний розвиток, агрохолдинги, rural areas, agricultural land, rural settlements, rural infrastructure, socio-economic development, agricultural holdings
Citation
Ніценко В. С. Роль агрохолдингів у розвитку сільських територій / В. C. Ніценко // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [відп. ред. О. О. Бєляєв]. – Київ : КНЕУ, 2015. – Вип. 33: Проблеми управління у великотоварних промислових формуваннях. – С. 293-302.
Collections