Особливості обліку дебіторської заборгованості на підприємстві: сучасні підходи та проблематика

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Казмірчук А. О. Особливості обліку дебіторської заборгованості на підприємстві: сучасні підходи та проблематика / А. О. Казмірчук // Облік, аналіз та аудит: еволюція, сучасний стан та перспективи розвитку : зб. матеріалів Всеукр. студ. наук.-практ. конф., 9 грудня 2014 р. / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [редкол.: М. І. Бондарта ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – С. 78-81.