Базис і надбудова: еволюція взаємовпливу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-03-29
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Досліджено проблему базису і надбудови суспільства. Головний акцент зроблено на еволюції їх взаємовпливу і реальному використанні її в економічній практиці сьогодення.
The paper investigates the problem of base and superstructure of society. In the article the main focus is on the evolution of their interaction and the actual use of it in economic practice today.
Исследуются проблема базиса и надстройки общества. Главный акцент делается на эволюцию их взаимовлияния и реальное использование ее в экономической практике сегодняшнего дня.
Description
Keywords
базис, надбудова, еволюція, критерії, соціально-економічний розвиток, суб’єкти розвитку, економічний рух, economic base, superstructure, evolution, criteria, socio-economic development, development actors, economic progress, базис, надстройка, эволюция, критерии, общественно-экономическое развитие, субъекты развития, экономическое движение
Citation
Бєляєв О. О. Базис і надбудова: еволюція взаємовпливу / О. О. Бєляєв // Вчені записки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. Ф. Павленко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – Вип. 15. – С. 3–7.