Застосування гнучких технологій управління проєктами у сфері маркетингових послуг

No Thumbnail Available
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Київський національний університет імені Вадима Гетьмана
Abstract
Description
Keywords
Citation
Батенко Л. П. Застосування гнучких технологій управління проєктами у сфері маркетингових послуг [Електронний ресурс] / Батенко Л. П., Васільєва Я. Г. // Трансформація менеджменту бізнес-організацій: сучасні тренди та виклики : монографія / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; за заг. ред. Сагайдака М. П., Соболєвої Т. О. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2021. – С. 243–255. – (з нагоди 115-річчя Київ. нац. екон. ун-ту ім. Вадима Гетьмана). – Назва з титул. екрану.