Методичні підходи до формування звіту про інтелектуальний капітал банку

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-08-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Обґрунтовано важливість формування нефінансової звітності банками, зокрема звіту про інтелектуальний капітал, в умовах становлення економіки знань. Розглянуто основні засади формування звіту про інтелектуальний капітал. Розроблено методичні підходи до формування звіту про інтелектуальний капітал банку.
Обоснована важность формирования нефинансовой отчетности банками, в частности отчета об интеллектуальном капитале, в условиях становления экономики знаний. Рассмотрены основные принципы формирования отчета об интеллектуальном капитале. Разработаны методические подходы к формированию отчета об интеллектуальном капитале банка.
We proved the importance of the formation of non-financial reporting by banks, including the report on intellectual capital, in terms of becoming a knowledge economy. The basic principles of generating reports on intellectual capital. Methodical approaches to reporting on intellectual capital.
Description
Keywords
економіка знань, інтелектуальний капітал, нефінансова звітність, звіт про інтелектуальний капітал, управління знаннями, конкурентні переваги, экономика знаний, интеллектуальный капитал, нефинансовая отчетность, отчет об интеллектуальном капитале, управление знаниями, конкурентные преимущества, knowledge economy, intellectual capital, non-financial statements, intellectual capital report, knowledge management, competitive advantage
Citation
Рак Н. Є. Методичні підходи до формування звіту про інтелектуальний капітал банку / Рак Н. Є. // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голова редкол. А. М. Колот. – 2012. – № 2(4). – С. 81–88.