Вплив інфляції на економічне зростання в короткостроковому періоді

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-07-20
Authors
Комар, Т. В.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті проаналізовано основні тенденції економічного зростання за 2008—2010 роки та визначені фактори, що сповільнювали цей процес. Проведено дослідження характеру, тісноти та напрямку взаємозалежності інфляції та економічного зростання в умовах економіки України в короткостроковому періоді.
The article analyzes the main trends in economic growth over the 2008—2010 period and identified factors that inhibited the process. A study of nature and direction of the strait interdependence inflation and economic growth in Ukraine’s economy in the short term.
Description
Keywords
інфляція, реальне економічне зростання, номінальне економічне зростання, коефіцієнт кореляції, коефіцієнт детермінації, inflation, real growth, nominal growth, correlation coefficient, coefficient of determination
Citation
Комар Т. В. Вплив інфляції на економічне зростання в короткостроковому періоді / Т. В. Комар // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Спец. вип.: Методологічні проблеми сучасної політичної економії. – С. 461–468.