Запровадження факторних моделей в оцінювання зростання вітчизняного бізнесу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-03
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ВНЗ «Національна академія управління»
Abstract
У статті розглянуто проблеми застосування факторних моделей в оцінюванні зростання бізнесу. Зокрема, вивчено особливості застосування моделі Du Pont та моделі А. Дамодарана в оцінці зростання вітчизняних підприємств (на прикладі ПАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат»).
The article is dedicated to the problems of factorial models using of growth estimation. The author studies features of Du Pont model using and Damodaran model in the estimation of the domestic enterprises growth (by the example of PJSC “Northern Mountain-Concentrating Industrial Complex”).
Description
Keywords
факторна модель Du Pont, рентабельність власного капіталу, рентабельність інвестованого капіталу, вартісно-орієнтоване управління, мультиплікативно-адитивні моделі, Du Pont model, return on own capital, return on invested capital, value-based management, multiple-additive models
Citation
Заворотній Р.І. Запровадження факторних моделей в оцінювання зростання вітчизняного бізнесу / Р.І. Заворотній // Актуальні проблеми економіки. – 2012. - № 3. – С. 312-321.