До питання про витрати роботодавця на утримання робочої сили

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-01-15
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті проаналізовано фактичні витрати роботодавців на утримання робочої сили. Обґрунтовано доцільність формування самостійної групи витрат на утримання робочої сили.
The author analyzes the employers’ actual costs spent on labor. The article justifies the advisability of forming a separate group of labor costs.
В статье проанализированы фактические затраты работодателей на содержание рабочей силы. Обоснована целесообразность формирования самостоятельной группы затрат на содержание рабочей силы.
Description
Keywords
вартість, витрати, заробітна плата, чинники виробництва, утримання робочої сили, роботодавець, value, costs, wage, productive factors, remuneration, employer, стоимость, затраты, заработная плата, факторы производства, содержание рабочей силы, работодатель
Citation
Куліков Г. Т. До питання про витрати роботодавця на утримання робочої сили / Г. Т. Куліков // Соціально-трудові відносини: теорія та практика: зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т соціально-трудових відносин; [голов. редкол. А. М. Колот]. - Київ : КНЕУ, 2014. - № 1. - С. 45-50.