Побудова СППР формування збалансованого еколого-економічного розвитку Запорізького регіону

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-04
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розроблено СППР регіонального еколого-економічного розвитку на базі створення економіко-математичного апарату управління, що забезпечує одержання якісного прогнозу валового регіонального продукту з урахуванням оптимального співвідношення основного капіталу регіону до якісного стану навколишнього середовища.
Description
Keywords
СППР, еколого-економічне моделювання, нейронна мережа, прогнозування, ОПР, валовий регіональний продукт
Citation
Мержинський Є. К. Побудова СППР формування збалансованого еколого-економічного розвитку Запорізького регіону / Є. К. Мержинський // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 81. – С. 134–143.