Оцінка стану системи бухгалтерського обліку на підприємстві при здійсненні незалежного аудиту

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Казнадзей К. В. Оцінка стану системи бухгалтерського обліку на підприємстві при здійсненні незалежного аудиту / К. В. Казнадзей // Облік, аналіз та аудит: еволюція, сучасний стан та перспективи розвитку : зб. матеріалів Всеукр. студ. наук.-практ. конф., 9 грудня 2014 р. / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [редкол.: М. І. Бондарта ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – С. 260-263.