Звільнення за переведенням на нове місце роботи: невже за це потрібно платити?

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-01-10
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Чинним законодавством України передбачено такий процес у кадровому діловодстві, як звільнення за переведенням на інше підприємство (ст. 81 КзПП, ст. 9 та 24 Закону про відпустки). Втім, практично відсутні рекомендації щодо обліку та оподаткування компенсації за невикористану відпустку працівникові, який переводиться на інше місце роботи.
The current legislation of Ukraine provides such a process in the HR outsourcing as dismissal with the transfer to another company (Article 81 of the Labor Code, Art. 9 and 24 of Holidays Act). But the recommendations for accounting and tax compensation for unused vacation of the employee, who is transferred to another place of employment, are virtually absent.
Действующим законодательством Украины предусмотрен такой процесс в кадровом делопроизводстве как увольнение по переводу на другое предприятие (ст. 81 КзОТ, ст. 9 и 24 Закона об отпусках). Но рекомендации по учёту и налогообложению компенсации за неиспользованный отпуск работника, который переводится на другое место работы, практически отсутствуют.
Description
Keywords
звільнення, перевод, компенсація, відпустка, облік, discharge, translation, indemnification, vacation, account, увольнение, перевод, компенсация, отпуск, учёт
Citation
Тюхляєва Е. Ю. Звільнення за переведенням на нове місце роботи: невже за це потрібно платити? / Е. Ю. Тюхляєва // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 17. – С. 366–373.