Роль внутрішнього ринку та експорторозширювального розвитку в економічному зростанні

Thumbnail Image
Date
2007-07
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
В контексті стратегії економічного зростання країни розглянуто проблему розширення внутрішнього ринку. За допомогою фільтра Кальмана проаналізовано вплив внутрішніх і зовнішніх чинників на сальдо рахунків платіжного балансу — поточного та фінансових операцій. Встановлено асиметричний вплив внутрішнього попиту на рахунки платіжного балансу (це також стосується низки екзогенних факторів). Обґрунтовано недоцільність стимулювання споживчого попиту за рахунок зовнішніх позик. Подано рекоменда-ції щодо самодостатнього — без порушення рівноваги платіжного балансу — пожвавлення економічного зростання.
Description
Keywords
Внутрішній ринок, внутрішній попит, економічна стратегія, екзогенізація, ендогенізація, економічне зростання, платіжний баланс
Citation
Мунько М. Роль внутрішнього ринку та експорторозширювального розвитку в економічному зростанні / М. Мунько // Міжнародна економічна політика. – 2007. – № 2. – С. 34–57.