Недержавні пенсійні фонди в Україні: стан та проблеми розвитку

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Пенсійна система України знаходиться в процесі реформування, результатом якої має бути створення нових фінансових інститутів — недержавних пенсійних фондів. Ці фонди мають не лише залучати кошти громадян, з метою формування додаткових пенсійних заощаджень, але й стати джерелом інвестиційних ресурсів, що в свою чергу, сприятиме економічному розвитку держави.
Description
Keywords
недержавні пенсійні фонди, корпоративні пенсійні фонди, реформа пенсійної системи, недержавне пенсійне забезпечення, потенціал фінансових ресурсів, активи НПФ, джерело інвестиційних ресурсів
Citation
Плотко Н. М. Недержавні пенсійні фонди в Україні: стан та проблеми розвитку / Н. М. Плотко // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2008. – Вип. 21. – С. 273–278.