Фінансово-правові питання ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Досліджено правові засади фінансування заходів, спрямованих на подолання наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Виявлені проблеми, які перешкоджають реалізації норм чинного спеціального законодавства, запропоновані шляхи щодо їх розв’язання.
This research shows legal principles of financing activities, aimed at overcoming the consequences of the Chernobyl. It concerns the problems, which hinder the implementation of the current special legislation and contains suggestions for their solution.
Description
Keywords
Чорнобильська катастрофа, щорічні закони України «Про Державний бюджет України», видатки Державного бюджету України, міжнародна фінансова допомога, Chernobyl disaster, annual laws of Ukraine «On the State budget of Ukraine», expenditures of the State budget of Ukraine, international financial aid
Citation
Фукс Н. А. Фінансово-правові питання ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи / Н. А. Фукс // Правове регулювання економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. В. Ф. Опришко. – Київ : КНЕУ, 2010. – № 10. – С. 178–190.