Ринковий інтелектуальний капітал у системі сучасного менеджменту підприємств

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-10-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Обґрунтовано необхідність впровадження системи ефективного управління ринковим інтелектуальним капіталом як запоруки стратегічного розвитку та конкурентоспроможності сучасних підприємств. Виокремлено основні етапи цього процесу.
The article deals with the necessity of introduction the system of effective management of market intellectual capital as the basis for strategic development and competitiveness of modern enterprises. The paper determines the basic stages of the process.
Description
Keywords
Citation
Гусєва І. Ю. Ринковий інтелектуальний капітал у системі сучасного менеджменту підприємств / І. Ю. Гусєва // Економіка підприємства: теорія та практика : зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 12 жовт. 2012 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: Г. О. Швиданенко (відпов. за вип.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – С. 111–112.