Перспективи і ризики залучення інвестицій суб'єктами МСБ в Україні

Abstract
Description
Keywords
Citation
Сибірянська Ю. В. Перспективи і ризики залучення інвестицій суб'єктами МСБ в Україні / Сибірянська Ю. В., Василишен Ю. В. // Формування ефективної моделі розвитку підприємства в умовах ринкової економіки : тези ІV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Житомир, 24–25 листоп. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технолог. ун-т [та ін.] ; [редкол.: В. В. Євдокимов (голова) та ін.]. – Житомир : ЖДТУ, 2016. – С. 193–195.