Українська історико-економічна думка на рубежі XIX—XX ст.

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-05
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті проаналізовано історико-економічні дослідження українських учених у різних галузях економічної науки на рубежі XIX—XX ст. Обґрунтовано висновок про вагомий внесок вітчизняних економістів у розвиток світової економічної думки.
В статье проанализированы историко-экономические исследования украинских ученых в разных отраслях экономической науки на рубеже XIX—XX ст. Обосновано вывод о существенном вкладе отечественных экономистов в развитие экономи- ческой мысли.
Description
Keywords
історико-економічна думка, історико-економічні дослідження, світова економічна думка, українська економічна думка, историко-экономическая мысль, историко-экономические исследования, украинская экономическая мысль, мировая экономическая мысль
Citation
Мордас І. В. Українська історико-економічна думка на рубежі XIX—XX ст. / І. В. Мордас // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. : у 2 ч. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 26, ч. 1. – С. 133–142.