Організаційно-правові особливості здійснення зовнішньоекономічної діяльності на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи

Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті досліджено організаційно-правові особливості здійснення зовнішньоекономічної діяльності на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.
In the article the organizational and legal features of realization of foreign economic activity on territories which tested a radioactive soil as a result of the Chernobyl catastrophe are investigated.
Description
Keywords
господарська діяльність, зовнішньоекономічна діяльність, обмеження господарської діяльності на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, economic activity, foreign economic activity, limitation of economic activity on territories which tested a radioactive soil as a result of the Chernobyl catastrophe, special economic zone, international technical assistance, international charity assistance, international humanitarian assistance, спеціальна економічна зона, міжнародна технічна допомога, міжнародна благодійна допомога, міжнародна гуманітарна допомога
Citation
Омельченко А. В. Організаційно-правові особливості здійснення зовнішньоекономічної діяльності на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи / А. В. Омельченко // Правове регулювання економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. В. Ф. Опришко. – Київ : КНЕУ, 2010. – № 10. – С. 312–323.