Комп’ютерні технології обліку фінансових результатів діяльності підприємства

Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті висвітлено сучасну комп’ютерну технологію визначення фінансових результатів господарської діяльності підприємства як заключної стадії бухгалтерського обліку в управлінській системі галузі АПК.
In the article the modern computer technology to determine the financial performance of business enterprises as the final stage in the management accounting system of economic conditions
Description
Keywords
комп’ютерна технологія, фінансові результати, прибуток, податок на прибуток, фінансова звітність, податкова звітність, статистична звітність, електронний документ, діалогова форма документа, декларація про прибуток, інформаційна система, журнал операцій, computer technology, financial results, profit, profit tax, financial reportingt, tax reporting, statistical reporting, electronic document, dialogue form document, declaration of income, information systems, Journal of operations
Citation
Коцупатрий М. М. Комп’ютерні технології обліку фінансових результатів діяльності підприємства / М. М. Коцупатрий, М. С. Царьов // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Спец. вип.: Організаційно-правові форми агропромислових формувань: стан, перспективи та вплив на розвиток сільських територій : у 2 ч. – Ч. 2. – С. 316–322.