Структура стратегічного набору підприємства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-05-11
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Обґрунтовано структуру стратегічного набору підприємства. Запропоновано методичний підхід щодо процесу формування групи стратегій розвитку людських ресурсів підприємства.
The structure of strategic set of enterprise is reasonable. Methodical approach is offered in relation to the process of forming of group of strategies of development of human capitals of enterprise.
Description
Keywords
стратегічне управління підприємством, стратегічний набір підприємства, кастомізація, стратегія розвитку персоналу
Citation
Богатирьов А. М. Структура стратегічного набору підприємства / А. М. Богатирьов, К. М. Столярська // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – № 28: спец. вип. – С. 49–55.